Τμήματα ...

Ανάλογα με την ηλικία και το ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού λειτουργούν και τα αντίστοιχα τμήματα.

Στο σχολείο μας φιλοξενούμε παιδάκια από 1ο μηνών  έως 6 ετών.

Το κάθε τμήμα φιλοξενείται σε δική του αίθουσα έχοντας κατάλληλο εξοπλισμό ώστε το παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτή- παιδαγωγού να λειτουργεί άριστα αλλά και η παραμονή των παιδιών να είναι ευχάριστη και δημιουργική.

Ξεκινώντας  από τα «χρυσόψαρα’ κύριος  στόχος μας είναι να καλύψουμε τις βιολογικές αλλά και συναισθηματικές ανάγκες τους μέσα από μουσική, τραγούδι και παιχνίδι.

Τα «καβουράκια’‘ αποτελούν τη συνέχεια του προηγούμενου τμήματος, όπου η κάλυψη βιολογικών και συναισθηματικών αναγκών συνεχίζεται. Δίνεται όμως ιδιαίτερη έμφαση στο παιχνίδι, όπου λειτουργεί σαν μέσο γνώσης, αλλά και στην εκμάθηση της αυτοεξυπηρέτησης τους.

Στους «αστερίες’‘  δίνεται έμφαση στην ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη, την πνευματική του συγκρότηση, τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του. Τα  παιχνίδια βοηθούν στα παραπάνω, ακονίζοντας την παρατηρητικότητά του παιδιού και βελτιώνοντας την επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα.

Στα «δελφινάκια» το παιδαγωγικό πρόγραμμα που ακολουθείται είναι προσαρμοσμένο και εμπλουτισμένο ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών στοχεύει δε στην καλλιέργεια της νόησης των συναισθημάτων και την κοινωνική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας παράλληλα και τα ιδιαίτερα χαρίσματα του κάθε παιδιού!!

Στο Νηπιαγωγείο μας τα παιδιά προετοιμάζονται με τον αρτιότερο τρόπο για την ομαλή τους μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι κατά τέτοιο τρόπο οργανωμένες, ώστε μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης να δίνεται έμφαση τόσο στη γνωστική περιοχή της γλώσσας (γραφή, ανάγνωση) όσο και στην κατάκτηση της λογικομαθηματικής σκέψης, προσεγγίζοντας, πια, με ευχέρεια, αφηρημένα μεγέθη (αριθμούς, σύμβολα, πράξεις).

 

Γραφή    Ελεύθερο παιχνίδι νηπίων Εικαστικές δημιουργίες    Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο βρεφικό τμήμα

Εικαστικά έργα νηπίων             Έντυπα εργασίας