Αγγλικά

agglika

Σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει η πρώτη επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα. Στόχος μας  είναι τα παιδιά, από την μικρή τους κιόλας ηλικία, να γνωρίσουν και  να αγαπήσουν τη αγγλική γλώσσα, μέσα από διασκεδαστικές και χαρούμενες δραστηριότητες.

Η δομή του μαθήματος των αγγλικών σε αυτές τις ηλικίες προάγει την εκμάθηση λέξεων, προτάσεων και εννοιών, όχι με στείρα αποστήθιση,  αλλά μέσα από δημιουργικές δράσεις όπως μουσικοκινητικά παιχνίδια, παραμύθια, δραματοποιήσεις και τραγουδάκια. Μετά την πρώτη εξοικείωση και κατάκτηση βασικών γραμμάτων ξεκινά η χρήση φύλλων εργασιών και εκπαιδευτικών καρτών καθώς και η προφορική εξάσκηση.

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας καλλιεργεί την κριτική σκέψη των παιδιών, τα βοηθά να επεξεργάζονται γρήγορα πληροφορίες που είναι άσχετες μεταξύ τους και να επικεντρώνονται σε αυτές που είναι σημαντικές, έχοντας ως αποτέλεσμα την γρήγορη λήψη αποφάσεων.