Σκάκι

skaki

Το σκάκι αποτελεί αγαπημένη «δράση» του σχολείου μας, όπου με παιγνιώδη τρόπο γίνεται η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων και τεχνικών του.

Το μάθημα του σκακιού αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τα παιδιά να συγκεντρώνονται και να οργανώνουν την σκέψη τους κάτι το οποίο «χτίζεται» σιγά σιγά. Στόχος μας είναι οι μικροί μας φίλοι να φτάσουν σε μια πνευματική ωρίμανση αλλά και να εξοικειωθούν με τις έννοιες του σκακιού ώστε να μπορούν να παίζουν όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται ολοκληρωμένες παρτίδες χωρίς την παρέμβαση της παιδαγωγού.

Η εμπειρία τόσων χρόνων, μας έχει δείξει ότι η επαφή των παιδιών με το άθλημα του σκακιού συντελεί στην οξυδέρκεια της σκέψης και στην αναγνώριση του υγιούς ανταγωνισμού και της ευγενούς άμιλλας, αξίες και έννοιες απαραίτητες στην πορεία της ζωής κάθε ανθρώπου.