Ιππόκαμποι

ippokampoi

Στο νηπιαγωγείο της «Σιμόνης» οι μαθητές ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και αναπτύσσουν τις ικανότητές τους μέσω ενός διευρυμένου σύγχρονου και λειτουργικού εκπαιδευτικού προγράμματος που συνδυάζει την μάθηση και το δημιουργικό παιχνίδι.

Εδώ επιτυγχάνεται η σωστή προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο μέσα από τις μηνιαίες θεματικές ενότητες, τα σχέδια εργασίας και ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν την Γλώσσα, την Γραφή, την Ανάγνωση και τα Μαθηματικά.

Στόχος μας είναι να θέσουμε τις βάσεις για την μελλοντική τους πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης ώστε να είναι γεμάτα γνώσεις, εμπειρίες και αυτοπεποίθηση για το όμορφο ταξίδι που ανοίγεται μπροστά τους.