Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

ypologistis

Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεγονός που τους καθιστά μέρος της καθημερινότητάς μας αλλά και σημαντικό «εργαλείο» εκμάθησης.

Στο κομμάτι της εκπαίδευσης η χρήση του Η/Υ εντάσσει τα παιδιά στην ηλεκτρονική αναζήτηση και τα βοηθά να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την χρησιμότητα του διαδικτύου ως μέσο συλλογής πληροφοριών διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Επίσης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ ως συσκευή, εξοικειώνονται περισσότερο με τις λειτουργίες του και με αυτόν τον τρόπο μπορούν, πιο εύκολα να τον  χειριστούν στον μέλλον.

Η χρήση του Η/Υ παρέχει στα παιδιά έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον τρόπο προσέγγισης του μαθήματος, καθώς οι πληροφορίες ποικίλουν και εναλλάσσονται ταχύτερα μέσα από εικόνες, κείμενα, φωτογραφίες και άλλα.