Δελφινάκια

delfinakia2
delfinakia

Στο τμήμα με τα «Δελφινάκια», το προνήπιο της «Σιμόνης», σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους μικρούς μαθητές να ανακαλύψουν τον κόσμο αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες.

Το παιχνίδι και η διασκέδαση δομούν το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα καθώς είναι οι τρόποι που χρησιμοποιούμε για να γνωρίσουμε καινούργιες έννοιες και γνώσεις στα παιδιά, καθώς και για να καλλιεργήσουμε την κριτική τους σκέψη,  την δημιουργικότητα και την φαντασία τους. Επίσης τα παιδιά προετοιμάζονται για την επόμενη τάξη μέσα από ποικίλες δραστηριότητες όπως είναι και το project.

Σε αυτό το επίπεδο στόχος μας είναι τα παιδιά να  θέσουν τις σωστές βάσεις για το νηπιαγωγείο , να εξελιχθούν συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά και να  αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε σχέση πάντα με τον προσωπικό τους ρυθμό.