Η ομάδα μας

Ένας από τους βασικότερους πυλώνες του σχολείου μας είναι το εκπαιδευτικό μας προσωπικό. Για τον λόγο αυτό η επιλογή των παιδαγωγών γίνεται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι παιδαγωγοί μας επιλέγονται με γνώμονα την εμπειρία, την καταρτισμένη γνώση του αντικειμένου και την συνεχή αναζήτηση επαγγελματικής επιμόρφωσης. Αυτά σε συνδυασμό πάντα με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες του χώρου μας δηλαδή την αγάπη, την υπομονή, τον προγραμματισμό και την δημιουργικότητα είναι συστατικά που κρίνονται απαραίτητα για μια εποικοδομητική συνεργασία.

Στόχος της «Σιμόνης» είναι να υπάρχει μια υγιής συνεργασία στον χώρο του σχολείου που θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη και την υλοποίηση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών τις οποίες αξιώνουμε και προσφέρουμε.