Προτζέκτορας

projectoras

Ένα σημαντικό τμήμα των βιωματικών εμπειριών του παιδιού είναι η χρήση οπτικοακουστικών μέσων. (προτζέκτορας , υπολογιστής, βιβλία, αφίσες, tablet κ.α.) Για τον λόγο αυτόν αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής μας δράσης στην τάξη.

Τα ερεθίσματα  αυτά δημιουργούν στα παιδιά τα κατάλληλα κίνητρα για δραστηριοποίηση και ενεργή συμμετοχή την ώρα του μαθήματος. Η χρήση του προτζέκτορα προσφέρει εναλλαγή στις δραστηριότητες του μαθήματος, καθιστά δυνατή την πολυαισθητηριακή μάθηση και παρέχει μια προσωπική πρόσβαση στο παιδί. Μπορεί να χρησιμεύσει επίσης στη βελτίωση της συγκέντρωση της προσοχής και της μνήμης.

Η χρήση του προτζέκτορα λοιπόν, ασκεί μεγάλη γοητεία στα παιδιά καθώς μεταφέρει το περιεχόμενο του μαθήματος μέσα από  μια τελείως διαφορετική προσέγγιση όπου τα παιδιά συμμετέχουν στην διαδικασία της μάθησης με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο.